Emniyetteki ‘haksız’ atamaya mahkeme dur dedi: ‘Yer değiştirme yetkisi kamu yararı ile sınırlıdır’

İZMİR – Emniyet teşkilatı içerisinde yaşanan sorunlar gündemdeki yerini koruyor. Son süreçte en çok tartışılan konulardan biri ise atamalar. Haksız atamalar nedeniyle birçok polis mağdur olurken, Bingöl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hassas bir şubede görevli polis memuru, aynı yıl içerisinde Iğdır’a atanması sonrası yargı yoluna başvurdu. Şarka yeni ataması yapılmasına rağmen henüz 1 yılı dolmadan isteği dışında ataması yapılan polis memurunun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atama işleminin iptal edilmesi istemiyle açtığı davada karar çıktı. Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi davaya konu olan atama işleminde ‘hukuka uyarlılık bulunmadığı’na kanaat getirerek atama işleminin iptaline hükmetti.

‘CEZALANDIRMA AMACI TAŞIYOR’

Kararda yer alan savunmada söz konusu atama işleminin “cezalandırma” amacı taşıdığının altı çizilerek, “Bingöl İli Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne naklen atanmasına yönelik tesis edilen atama işleminin cezalandırma amacı taşıdığı, eşinin Bingöl ilinde öğretmen olarak görev yaptığı, 2,5 yaşında çocuğunun bulunduğu, doktora eğitimine devam ettiği ve tez aşamasında bulunduğu, tayine yönelik bir isteğinin bulunmadığı, evini 2 yıllık sözleşme ile kiraladığı, tayin işlemi nedeniyle aile bütünlüğünün bozulduğu ve eğitim hakkının engellendiği işlemin haksız, hukuka aykırı olduğu” ifadeleri yer aldı.

‘YER DEĞİŞTİRME YETKİSİ KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİYLE SINIRLIDIR’

Atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulsa da mahkeme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76’ıncı maddesine dikkat çekti. Mahkeme, gerekli durumlarda memurların görev ve yerlerinin değiştirilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olsa da bu yetkinin mutlak ve istenildiği şekilde kullanılabilecek bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, memurların görev ve görev yerlerinin başarısızlık, performans yetersizliği, soruşturma, disiplin cezası ve benzeri nedenlere dayalı olarak değiştirilebileceğini belirten mahkeme, davaya konu atama işleminde böyle bir durum olmadığının da altını çizdi.

‘KAMU YARARI BULUNMUYOR’

Mahkeme kararında, “Yönetmelik hükmünün mahkememizce değerlendirilmesinden davacının Bingöl İlinde de Iğdır ilinde de ****hizmeti ile görevlendirildiği, dolayısıyla madde hükmünün, tayin için gerekli şart olarak **** branşından re’sen çıkartılmayı gerekli gördüğü, davalı idarece **** branşından re’sen çıkartılma sözkonusu olmadığına, davacının da talebi olmadığına göre başka bir ile yer değişikliği yaptırılamayacağı açıktır. Öte yandan, davacının hizmet cetveline bakıldığında, Bingöl iline atandığı, 1 yıl sonra ise Iğdır iline yukarıda yer verilen yönetmelik hükmü gereği dava konusu işlem ile atandığı, davacı hakkında adli ve idari bir soruşturmanın bulunmadığı 1 sene gibi kısa süre içinde yeniden genel atama döneminin dışında atama işlemi tesis edilmesi, davacının görev yerinde başarısızlık, performans yetersizliği, soruşturma, disiplin cezası ve benzeri nedenlerin de ortaya konulamadığı, gözetildiğinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx